Zadavatelé


Aquapark Beroun a.s.
Dodávka ozon/UV technologie zajišťující snížení hodnoty vázaného chloru pod limitní hodnotu 0,3 mg/l   

smlouva s vybraným uchazečm podepsaná